Ansioluettelo – CV

Nimi: Kalliokoski Seppo Kalervo

Syntymäaika: 6.10.1944

Yhteystiedot

Osoite: Linnunrata 13A, 01450 Vantaa

Puhelin 040 774 3504

Opinnot

Puuseppä

Päätehtävät

1972 to date The Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM)

– 1972-1990 in Namibia Missionary

Hospital Maintenance Manager

Health master plan strategic group

Strategic groups in independent process

Farm Manager

– 1990 to date in Finland Coordinator for Advocacy

Member of different strategic groups of FELM

1978 to date The National Union of Namibian Workers

– one of the founders and members

1990 to date The Finnish Namibian Society

– 1996 to date Chairman

1993 to date The Africa Society in Finland

– 1993 to date Board Member

1995 to date The Union of Friendship Associations in Finland

– 2000 to date Chairman

1996 to date The Service Centre for Development Cooperation KEPA

– 2006 to date Vice- Chair

– 2005 stearing group of strategic plan 2006-2010 group, Member

–  1996 strategic group member

–  2000 strategic group member

– 1996 to date Board Member and Member in different stearing and working groups

2000 KEPA Delegate to Jubilee Meeting in Okinawa 2000

2007 to date FELM Delegate to Ecumenical Advocacy Alliance

Olen Kepan hallituksessa vielä vuoden 2011 loppuun joka tapauksessa. Jos jään siitä pois niin ei kesken kauden siihen uutta valita vaan valituista varajäsenistä joku nousee tilalle.

Asemani Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:ssa ns. asiantuntija jäsenenä on Kepan posti ja olen siinä ainakin tämän eduskuntavaalikauden loppuun kuten neuvottelukuntakin.

Vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 ohjausryhmänä Suomessa toimii KANE:n osallisuusjaoston, jonka jäsen olen.

Vastuuviikon yhteistyöryhmässä saadut ekumeeniset kontaktit

Suomi-Namibia-Seuran puheenjohtajana olen luonut yhteistyösuhteita Ulkoasiainministeriön lisäksi Opetus ja kulttuuriministeriöön, Erityisesti Virkkuseen ja hänen esikuntaansa. Oikeusministeriöön, Sisäaisainministeriöön.

Ystävyysseurojen liiton puheenjohtajana suhde verkosto on 74 jäsenjärjestöä noin satatuhatta jäsentä. Kulttuuriministeriön kanssa on kehittämishanke menossa yhteistyön tiivistämiseksi.

Elämä on opettanut tulemaan toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja käyttämään sellaista kieltä jota kuulija ymmärtää. En ole suuna päänä kaiken aikaa, mutta en jää sanattomaksikaan.

Erityisen hyvin olen tullut toimeen kehitysmaiden edustajien kanssa kaikkialla. Olen sen verran maan läheinen, että löydän heidän kanssaan yhteisen sävelen tosi nopeasti.

Luettelo ansioista

Päätoimet:

1972-2012

Suomen Lähetysseura (SLS)

Namibian pitkän lähetystyöntekijäkauden jälkeen Seppo Kalliokoski  on toiminut lähetystyöntekijänä Suomessa hiippakunnallisessa työssä Helsingin hiippakuntatiimissä.

Vuodet 2000 – 2010 SLSn Lähetysmuseo Kumbukumbun toimikunnassa mukana. Osan aikaa varapuheenjohtajana.

1.7.2007-1.12.2012 SLSn vaikuttamistoiminnan koordinaattorin tehtävissä.

1972-1990 Lähetystyöntekijä Namibiassa, Suomen Lähetysseura, Johanneksen seurakunnan nimikkolähettinä.

1986-   Seppo Kalliokoskella oli suuri panos Näkövammaisten keskusliiton, Kirkon ulkomaan avun ja Suomen Lähetysseuran yhteistyönä Oniipaan Ambomaalle Pohjois-Namibiaan perustetun  kuntoutuskeskuksen suunnittelussa,  rakennusprojektin vetämisessä sekä toiminnan käynnistämisessä.

1990, yhteistyötä MTKn (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö) kanssa  Talonpojan Afrikka -talkoiden merkeissä.

Sivu- ja luottamustoimet:

1963- Nimitys nuorten edustajaksi Johanneksen seurakunnan lähetystoimikunnassa,  Johanneksen Seurakunta, Helsinki (nykyisen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Johanneksen kirkkopiirin).

1969- Palkkiotoiminen lähetyssihteeri, Johanneksen seurakunta, Helsinki.

1991-2012 Lähetyksen tekninen tuki
– työtoimikunnan jäsen  1991-2012

1993-2018  Suomen Afrikka-Seura ry hallitus

1994-2012 Vantaan Namibiayhdistys ry
– 1994-1996 varapuheenjohtaja
– 1997-2012 puheenjohtaja (toiminta päättyi 4.6.2012)

1996- Suomi-Namibia seura ry
– puheenjohtaja vuodesta 1996 –
– 2003-2009 The Anti-Colonial Resistance and the Liberation Struggle in Namibia, Suomen maakomitean puheenjohtaja. Tuotos luovutettiin Namibian valtionarkistolle 2009.

1995 – Ystävyysseurojen Liitto YSL ry

– hallituksen jäsen vuodesta 1995-1999
– toinen varapuheenjohtaja 1999-2000, 2019
– puheenjohtaja 2000-2018
– kunniapuheenjohtaja 2021-

– 2008 Ystävyysseurojen valtionavustuksia käsittelevä työryhmä (Opetusministeriön asettama), jäsen.

1996-2011 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
– hallituksen varajäsen 1996-1996
– hallituksen jäsen 1997-2005, 2009-2011
– toinen varapuheenjohtaja 2006-2008

Kepan mandaatit:

2008 Strategian puolivälin arviointi -työryhmän jäsen

2007-2011 Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), pysyvä asiantuntijajäsen
– The 3rd EU-level thematic conference for the European Year of Volunteering 2011 (3.-4.11.2011 Athens)

2006-2007 Aasia-työryhmän jäsen

2005 Vaalivaliokunnan jäsen

2005 Ruoka-aika-koordinaatioryhmän jäsen

2005 Kumppanuuspalkintotyöryhmän jäsen ja juryn jäsen

2004-2005 Strategian 2006-2015 ohjaustyöryhmän jäsen

2003 Kumppanuuspalkinnon lanseeraus

2001 Ihmisoikeussäätiö KIOSin valtuuskunnan jäsen

2000 Jubilee-kampanjan hallituksen jäsen

2000 Kulttuurityöryhmän puheenjohtaja

1999 Työvaliokunnan jäsen

1999 Ihmisoikeussäätiö KIOSin valtuuskunnan jäsen

1998 Kolmannen maailman yhteys -työryhmän jäsen

1998 Kulttuurityöryhmän jäsen

1998 Työvaliokunnan jäsen.

1997- Seuraa Katun (Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto) toimintaa ja osallistuu, kun toiminta koskee eteläistä Afrikkaa.

1999-2017 Helsingin Yhteiskristillisen Evakelioimistoimikunta ( HYKE)
jäsen  1999-2017 (HYKEn loppuun asti 8.3.2017)

2001-2006 Mies 2001 ry
– hallituksen jäsen 2001-2006.

2004-2011 LÄHY ry, Suomen Lähetysseuran henkilökuntayhdistys.
– puheenjohtaja 2004- 8.6.2011 (yhdistyksen loppuun asti).

2004- AACRLS, Archives of Anti-Colonial Resistance and Liberation Struggle in Namibia Suomen maakomitean puheenjohtaja vuodesta 2004 alkaen.

AACRLS on hanke, jonka tarkoituksena on koota ja tallentaa digitaaliseen muotoon tärkeimpiä Namibian vapaustaistelun aikaisia dokumentteja vuosilta 1960-1990. AACRLS on Namibian hallituksen alulle panema ja se toimii useissa maissa. Suomessa dokumentteja kerätään vapaustaistelua tukeneiden järjestöjen arkistoista ja yksityishenkilöiltä, jotka olivat aktiivisia Namibian vapaustaistelun aikana. Kokoelma kattaa kuva- ja videoaineistoa, kirjallisia dokumentteja sekä haastattelumateriaalia. Aineisto palvelee eri alojen tutkijoita  ja opinnäytetyön tekijöitä. Haastattelut ja muu julkaisematon aineisto tuovat merkittävän määrän uutta tietoa Namibian itsenäistymisen vaiheista. Namibian kansallisarkiston ohjeiden alla toimiva maakomitea on perustettu vuonna 2004. Alussa rahoitusta saatiin Uppsalasta  Pohjoismaisesta Afrikka instituutista ja sittemmin Namibian kansallisarkistolta, joka saa tukea Suomen Suurlähetystöltä Windhoekista.

2007-2016 Maailman Aids -päivän Suomen toimikunta,  jäsen.

2007-2012 Reilun Kaupan edistämisyhdistys ry
Kalliokoski on ollut mukana Reilun kaupan seurakuntadiplomi-työryhmässä vuodesta 2007. Suomen Lähetysseura ry liittyi Reilun Kaupan edistämisyhdistyksen jäseneksi vuonna 2007.  Seppo Kalliokoski on edustanut Suomen Lähetysseuraa muissakin Reilun Kaupan tehtävissä, kuten vaalivaliokunnassa.

2007-2012 Ecumenical Advocacy Alliance
Suomen Lähetysseura liittyi vuonna 2007 Ecumenical Advocacy Alliancen jäseneksi. Seppo Kalliokosken tehtävänä on yhteydenpidon seuraaminen Alliancen ja SLSn välillä. Kalliokoski osallistui kesäkuussa 2007 Bonnissa Trade-kampanjan kokoukseen ja vuonna 2008 Roomassa EAAn Assemblyn kokoukseen. Vuonna 2010 Kapkaupungissa maaliskuussa Ruokaturva konsultaatiossa SLS:n edustajana.

2009                UNDP:n konsultti Vietnam Hanoi toukokuussa 5 pv strategian luomisesta VUSTA:lla, joka Kepaa muistuttava järjestörypäs siellä.

2010-              Loviisan rauhanfoorumin neuvottelukunnan jäsen

Ammattiyhdistystoiminta

1978- National Union of Namibian Workers -paikallisosasto, Oniipa-Onandjokwe, Pohjois-Namibia. Perustajajäsen ja jäsen, numero 588, maanalaista toimintaa.

2002-2012 ERTO (Erityisalojen Toimihenkilöliitto), Suomen Lähetysseuran luottamusvaltuutettu.

Arvonimet

1983 Ondongan kuninkaan päällikkö ja hovin jäsen.

Palkinnot ja dokumentit

1990 SAKn Rauhanpalkinto Seppo Kalliokosken vetämälle projektille Namibiassa. Projekti oli muun muassa KTVn Helsingin aluejärjestön Rauhantoimikunnan rahoittama.

2000 Unelmia maailmasta -kirjassa kooste Seppo Kalliokosken elämästä. ISBN: 9789515787538.

2002 TV-dokumentti Lehmien mies TV1:n Tosi tarina -sarjassa Suomalainen Teko. Kuvaus, käsikirjoitus ja ohjaus Vesa Saarinen. Puoli tuntia, esitetty kahdesti.

Dokumentissa kerrotaan, kuinka Seppo Kalliokoski on toiminut Namibiassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa vuodesta 1973, muun muassa maatalousprojektin vetäjänä, josta tulee hänen ambomaalainen nimensä Omusamane Gwoongombe, Lehmien mies. Ohjelmassa seurataan suomalaisten lähetystyöntekijöiden jalanjäljissä sitä merkittävää työtä, joka Namibian yhteiskunnassa on tapahtunut.

2008 Reilun Kaupan edistämisyhdistys ry:n kunniakirja.

2010   Kepan 25 v juhlassa palkinto annettiin sanoilla:” merkittävyydestä koko suomalaisen kehitysmaaliikkeen vaikuttajahahmona tulee hänen monipuolisesta toiminnastaan useissa eri kansalaisjärjestöissä.”

Suomen Leijonan Ritarikunnan Ansioristi  6.12.2011

Toivon päivän kunniakirja 4.6.2013   Positiiviset ry
http://www.positiiviset.fi/